• Razstava
  • Čurile
  • Člani

Društvo

praprotV letu 1990 so čebelarji Čebelarskega društva Metlika končno dočakali veliki čebelarski praznik, ko so pod vodstvom predsednika Jožeta Prusa razvili društveni prapor, ki je med čebelarskimi prapori v Sloveniji unikat. Osnutek zanj je naredila ga. Mladenka Brancelj iz Metlike. Prapor čebelarskega društva Metlika je razvil boter našega prapora Ivan Kapušin, za prvega praproščaka pa je bil določen Milan Vajda. 

Čebelarsko slavje je bilo tega leta celo ena od osrednjih prireditev praznika občine Metlika Zato je na proslavi sodeloval tudi predsednik IS občine Metlika in nekdanji čebelar g. Jože Matekovič. Dejal je, da so bila praznovanja ob metliškem občinskem prazniku vedno posvečena bolj dogodkom iz NOB, manj pa tistim borcem, ki so se in se še borijo za čisto okolje, vračanju k naravi in zdravemu načinu življenja, in ti¬stim, ki pridobivajo zdravo hrano - to pa so predvsem čebelarji. Ob tej priliki so bile nekaterim zaslužnim članom podeljena odličja Antona Janše II in III stopnje.

V naslednjih letih so bili predsedniki društva:
Jože Prus od 1990 do 1992
Janez Gačnik od 1992 do 1996
Ivan Šuštaršič od 1996 do 2001
Janez Gačnik od 2001 do 2005
Vlado Auguštin od 2005 ...

dru3Po letu 1990 se stanje v našem čebelarstvu ni bistveno spremenilo. Veliko starejših članov je umrlo (Oberman, Pahor, Stefanič, Nemanič, Slanc iz Berčic, Slanc iz Rosalnic, Kozjan). Nadomestili pa so jih nekateri mladi člani, ki izhajajo iz čebelarskih krožkov pri Osnovnih šolah v Metliki in Podzemlju. Leta 1992 je naše društvo po vodstvom novega predsednika g, Janeza Gačnika, s pomočjo sponzorjev Občine Metlika in Kmetijske zadruge Metlika ter s prispevki čebelarjev postavilo pri obeh osnovnih šolah vzorčna čebelnjaka in organiziralo čebelarske krožke. Ta oblika izobraževanja mladih čebelarjev je lepo uspela, saj poteka krožek pri OŠ Metlika neprekinjeno že od leta 1992. Krožek obiskuje redno v vsaki šoli od 8 do 12 učencev iz višjih razredov. Na vsakoletnih tekmovanjih v državnem merilu dosegajo nadpovprečno dobre rezultate.

Leta 1991 v času vojne vihre na Hrvaškem je izvršni odbor ČD Metlika sklenil, da vsak član društva prispeva 3 kg medu in ga odda poverjeniku Rdečega križa. V akciji je društvo zbralo preko 60 kg medu in ga skupaj s pomočjo Rdečega križa razdelilo hrvaškim beguncem.

V letu 1994 je društvo sprejelo nov statut društva in organiziralo prvo veliko čebelarsko razstavo v Metliki. Razstava je bila v prostorih grajskega in muzejskega kompleksa, skupaj s Slovensko sadjarsko razstavo. Razstavo je obiskalo več kot 8.000 obiskovalcev, kar je za Metliko izjemen dosežek.

priznanjeV letu 2002 je društvo ob Vinski vigredi organizirali drugo čebelarsko razstavo z degustacijo medu, medenih pijač in medenega peciva. Tudi ta razstava je bila zelo odmevna in lepa promocija naših čebelarjev. V preteklih desetih letih je društvo organiziralo več strokovnih ekskurzij. Obiskali smo čebelarje na Primorskem, Koroškem, v Zasavju in Kočevju. Vse ekskurzije so bile dobro strokovno pripravljene. Organizator in vodič vseh ekskurzij je bil Janez Gačnik. V letu 2003, ko je bil v Sloveniji čebelarski kongres "Apimondija" ,je tudi metliško društvo gostilo 50 udeležencev kongresa iz vseh celin sveta, skupaj s čebelarji sosednjih društev, Črnomlja in Semiča. V letu 2004 smo opravili popis vseh čebelarstev, članov in nečlanov ter izdelali nov pašni red čebelarjenja za naše območje in tudi z zamikom praznovali 90 - letnico društva.

Ob praznovanju 90 let organiziranega čebelarskega delovanja v občini Metlika se je Čebelarsko društvo Metlika v čast preminulemu metliškemu čebelarskemu strokovnjaku in častnemu članu društva dr. Jožefu Starcu preimenovalo po njemu. Prav tako je imenovalo častnega člana društva , ki je postal Jožef Govednik. Ob tej priliki so bile nekaterim zaslužnim članom podeljena odličja Antona Janše II in III stopnje.

zborV letu 2006 se je društvo pod vodstvom predsednika društva Vlada Auguština pridružilo k ustanovitvi Čebelarske zveze Bele krajine. Ta je kronala večletna prizadevanja belokranjskih čebelarjev k naprednemu čebelarstvu. Z ustanovitvijo zveze so se belokranjska čebelarska društva začela intenzivnejše povezovati in bila močnejša pri nastopanju nazven in pri pridobivanju finančnih sredstev v državi in Evropi. Prvi predsednik zveze je postal predsednik metliškega društva Vlado Auguštin.

Pod njegovim vodstvom društvo že tradicionalno sodeluje na občinski prireditvi Darovi jeseni, kjer čebelarji organizirajo razstavo in prikažejo svoje pridelke. Vsako leto v okviru vseslovenske akcije Medeni zajtrk obiščejo najmlajše v metliškem vrtcu.

V okviru Čebelarske zveze Bele krajine in s pomočjo na novo ustanovljene Javne svetovalne službe v čebelarstvu pri Čebelarski zvezi Slovenije po letu 2006 na območju Bele krajine vsakoletno potekajo izobraževanja in delavnice. Tako smo lahko v teh letih poslušali predavanja svetovno priznanih predavateljev od vzreje matic, pridobivanja propolisa, apiterapije, zdravstvenega varstva čebel do izdelave satnic.

V letu 2008 se je društvo v okviru Belokranjske čebelarske zveze pridružilo k izgradnji Belokranjske čebelarske učne poti, v letih 2009 -2011 je sodelovalo v dveh projektih sofinanciranih iz evropski sredstev Čebele kot nosilec biotske raznovrstnosti.in Pilotni projekt testiranja čistosti avtohtone pasme kranjske sivke (Apis mellifera carnica) . Vodja obeh projektov je bil Vlado Auguštin.

V letu 2011 je bil organiziran tečaj za čebelarje začetnike, ki se ga je udeležilo preko 60 mladih čebelarjev. V tem obdobju je bilo pod vodstvom g. Vlada Auguštin za vse belokranjske čebelarje organiziranih veliko zanimivih strokovnih ekskurzij v tujini, ki so se jih v velikem število udeležili metliški čebelarji. Obiskali smo Češko, Srbijo, Madžarsko, Hrvaško, Bosno, obisk čebelarskih sejmov v Celju in hrvaškem Gudovcu pa je tako rekoč postal že tradicionalen.

drustvo plaketaLeta 2012 je društvo ob 100 letnici svojega obstoja dobilo od Čebelarske zveze Slovenije priznanje Antona Janše I stopnje, ki ga je društvu izročil predsednik ČZS g. Boštjan Noč.

Leta 2012 je društvo ob 100 letnici svojega obstoja dobilo za svoje delovanje občinsko priznanje Plaketa Občine Metlika.

 

Sedaj društvo vodi Upravni odbor v sestavi: Vlado Auguštin, predsednik, Bojan Dragovan, tajnik in Jože Veselič blagajnik, člani UO pa so še Jani Gačnik , Andrej Sever, Ivan Horvat, Slavo Prevalšek, Milan Vajda, vsi iz Metlike, Avguštin Ivanšek iz Kloštra in Bojan Dragovan iz Grabrovca.

Nadzorni odbor vodi: predsednik Anton Tomc iz Križevske vasi, člana pa sta še Gosenca Jože iz Radovice in Fendre Jože iz Metlike.

opdrustva

Tudi po letu 1990 so bili člani našega društva vedno pripravljeni sodelovati v organih čebelarske zveze. Tako so bili v UO ČZS delegati: Janez Gačnik, Stane Plut, Vlado Auguštin in Andrej Sever, ki je letos član NU ČZS.

Večina članov je strokovno izobražena (usposobljena) za delo s čebelami in pridelki, vsi smo obiskovali veliko predavanj, se udeleževali strokovnih izletov in razstav, nekateri imajo tudi seminarsko izobrazbo za čebelarske preglednike, vzrejo matic itn. Tu je potrebno izpostaviti Staneta Pluta, ki vzreja rodovniške matice. Vsekakor pa je v društvu najbolj izobražen Milan Vajda, ki je končal mednarodno šolo in je Čebelarski mojster. V preteklih letih je s strokovnimi nasveti o delu z nakladnimi panji v reviji SLOVENSKI ČEBELAR svetoval Vlado Auguštin, isto rubriko z AŽ panji pa sta vodila Milan Vajda in kasneje Stane Plut. Vse to je veliko priznanje za našo družino.

Naše čebelarsko društvo je sedaj organizirano z delovnimi in odgovornimi člani upravnega in nadzornega odbora. Z večjo družbeno, moralno in materialno pomočjo, kot je bilo tudi do sedaj, bo tudi v naprej naša dejavnost aktivno sodelovala in tako zagotovila, da ne bo prišlo do razpada biološkega ravnotežja v naravi.

cz-bele-krajine-logo czs-logo ecebelar-logo svetovni dan cebel